Zum Hauptregister Haushaltsrecht
Neue Übersichten
Haushaltsrecht - Landeshaushalt (neu)
Haushaltsrecht - Vergaberecht (neu)
Haushaltsrecht - Finanzen (neu)

Haushaltssperre HF 2003
~, Hinweise
Haushaltsgesetz 2004
~ begleitgesetz 2004
Haushaltsgesetz 2005
~ begleitgesetz 2005
Haushaltsgesetz 2006
~ begleitgesetz 2006
Haushaltsführung 2006
... im Personalbereich
Haushaltsgesetz 2007
~ begleitgesetz 2007
Haushaltsführung 2007
... im Personalbereich
Haushaltsgesetz 2008
~ begleitgesetz 2008
Haushaltsführung 2008
... im Personalbereich
Haushaltsgesetz 2009
~ begleitgesetz 2009
HG 2009, Nachtrag
Haushaltsführung 2009
... im Personalbereich
Haushaltsgesetz 2010
~ begleitgesetz 2010
Haushaltsführung 2010
Haushaltsgesetz 2011
~ begleitgesetz 2011
Haushaltsführung 2011
Haushaltsgesetz 2012/2013
~ begleitgesetz 2012
Haushaltsführung 2012
Haushaltsgesetz 2014
~ begleitgesetz 2014
Haushaltsführung 2014